GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve eko­nomik şekilde ünitelenmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapılır. Tersanelerde, gemi ve yat di­zayn bürolarında, deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir. Gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Ulaştırma Bakanlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda,gemi sigortacılığı, marinalarda müh­endislik ve gemilerde gemi makineleri işletme mühendisi olarak çalışabilirler.

Bölüm su altında ve üstünde devinen her türlü aracın tasarımını, yapımını ve kullanımı içine alan mühendislik alanıdır.

Gemi mühendislerince yürütülen alanda makine mühendisliği alanlarına da giren çokca konu bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle, daha 50 yıl öncesinde makine mühendisliğinin bir alt kolu olan gemi mühendisliği, aynen uçak mühendisliğinde olduğu gibi kendi başına ayrı bir uzmanlık alanı olmuştur. Günümüzde ise kendi içinde de ayrı uzmanlık alanlarına bölünebilecek yoğun bilgi biriki­mine ulaşmıştır. Gemi mühendisliği eğitimi veren okullarda genel olarak, yukarıda anlatılan dalların temel bilgileri öğretilir. Bu taşıtların makinesinden pervanesine, konstrüksüyonundan matematiğine, mukavemet-dayanım, stabilite-kararlılık, malzeme, direnç-hız yakla­şımlarından, yepyeni tasarımların ortaya çıkarılacağı bilgiler gemi mühendisliği eğitiminin temel konularıdır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gemi İnşaatı programının eğitim süresi dört yıldır.

Programda matematik, fizik ve kimya gibi temel fen derslerinden başka gemi makineleri, gemi hidrostatiği, gemi geometrisi, imal usul­leri, gemi mukavemeti, güverte donanımları, makina dinamiği, maki- na elemanları, gemi sevki, mukavemet, dinamik, gemi resmi, gemi elemenları, korozyon ve deniz kirliliği, gemi elektriği, malzeme bilgisi, akışkanlar mekaniği, gemi laboratuvarı, yüksek hızlı tekneler, gemi inşaatı, gemi hareket ve manevraları, yakıtlar ve yanma, kompozit malzemeler, otomatik kontrol sistemleri, mühendislik ekonomisi, iş hukuku, gemi yardımcı makinaları, termodinamik, ısıtma ve soğutma sistemleri, bilgisayar, sayısal yöntemler, gemi dizaynı, gemi elek­tronik donanımları, iş hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Gemi maki­neleri mühendisliği programında öğretim süresi dört yıldır. Öğretimin ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitim süresince staj yapmak zorundadırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar, öncelikle deniz taşımacılığı yapan kuruluşlara bağlı gemilerde vardiya mühendisliği yeterliliği ile, bakanlıklarda kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticaret­hanelerde çalışabilirler.

Etiketler: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE