FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, doğuş­tan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafın­dan tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizyoterapi ve Reha­bilitasyon programında biyoloji (insan anatomisi ve fizyoloji) fizik ve kimya alanlarına ilişkin derslerin yanında mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler de okutulmaktadır. Uygulama derslerinde öğrenciler, tıbbi, bilimsel dayanağı olan beden hareketlerini, elektrik akımları, ısı-ışık, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi yöntemlerini, masaj ve su tedavilerini öğrenirler. Kuramsal ve uygulamalı derslerin eşit oranlı olduğu okulda, tatil dönemlerinde kliniklerde staj yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları İşler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını bitirenlere “Fizyoterapist” denir. Fizyoterapist, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedende ve buna bağlı olarak psiko-sosyal yapıda oluşan sakatlığı gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin tanısı ve tedavisi hekim tarafından belirlenen hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bizzat uygulayan kişidir. Bu amaçla fizyoterapistler kas, hareket ve elektrik testleriyle hastaların değerlendirmesini yaparlar, elde edilen sonuçlara göre; tıbbi bilimsel hareketler, güç geliştirme, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar; ısı, ışık, parafin, mekanik araçlar ile değişik masaj ve su tedavisi yöntemlerini uygular. Ayrı­ca fonksiyon yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan uzuv­ların desteklenmesi için uygulanan yardımcı cihaz ve protezlerin kullanma eğitimini yapabilirler. Tam fonksiyon kazanamayıp normal yaşantılarına dönemeyen hastalara uygun yöntemleri öğreterek günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak, eski mesleğine veya yeni yapabileceği bir mesleğe yöneltmek ve yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmak da görevleri arasındadır.

Çalışma Alanları

Bir fizyoterapist; tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri ve kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapist bir uzman hekimle özel klinik açarak çalışabilir. Resmî kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları Yasasına göre maaş alırlar ve sağlık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar.

Etiketler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE