FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Fizik, madde ve enerjinin yapısı ile karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalı-şır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabile­cek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik bir eğitim yapılır. Fizik öğret­menliği ise ortaöğretim kurumlarına bu alanda öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik programının dört yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında fizik, matematik ve kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgilerini içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur. Ayrıca pedagojik formasyonu dersleride verilir.

Fizik Öğretmenliği Programında okumak isteyen bir kimse fi- zik,kimya, matematik gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Alanları

Fizik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında fizik,mate- matik ve kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgilerini içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur. Ayrıca öğrenciler pedagojik formasyon dersleri alırlar ve M.E.B’e bağlı okullarda öğretmen olurlar.

Etiketler: Fizik Öğretmenliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE