FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Fizik Mühendisliği Programı, doğadaki maddelerin yapısını ve arala­rındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimindeki bulguların uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik Mühendisliği Programının eğitim süresi dört yıldır. Matematik, fizik, kimya bu eğitim süresinde okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katıhal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların yanı sıra elektronik ve bilgisayar programlama gibi uygulama derslerine de önem verilir. Fizik Mühendisliği Programında temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları ve malzeme gibi gerekli mühendislik konuları da işlenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Fizik mühendisliği programını bitirenlere “Fizik Mühendisi” unvanı verilir. Fizik mühendisleri, elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTT gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malze­menin elektronik, metalurjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktar­mak amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür. Fizik mühendisi, fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katıhal elektroniği bilgisiyle üre­tir, geliştirir. Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye de süper iletkenliğin sokulması buna örnektir.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminin kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği alanında sağlık fizikçisi olarak hastanelerde ve enerji santrallerinde çalışabilirler. Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler. İyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır.

Etiketler: Fizik Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE