FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının amacı, ilköğretimin ikinci ba­samağında bulunan öğrencilere fizik, kimya ve biyoloji bilimleri ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiş­tirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fen bilgisi Öğretmenliği Programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, mekanik, genel biyoloji, genel ekoloji, ge­netik gibi derslerden başka, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, genel öğretim yöntemleri ile fen bilgisi öğretim yöntemleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olanlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Fen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarının ikinci basamağında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacı ile teorik ve pratik dersler verir; öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır; kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar; alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları

Fen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarında görev alırlar. Sekiz yıllık eğitimin zorunlu olması ile fen bilgisi öğretmenlerine duyulan gereksinim artmıştır.

Etiketler: Fen Bilgisi Öğretmenliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE