ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Enerji kaynaklarının her çeşidinin (konvansiyonel enerji, yenilene­bilir enerji, hidrojen enerji, bio-enerji, nükleer enerji) tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımı konularında eğitim vermektir.

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin, özellikle Avrupa Birliği’ ne uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç duyulacak en önemli mühendislik alanlarından biri olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçektir. Ener­jide dışa bağımlılığın en alt seviyeye indirilmesi, ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji stratejilerinin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesinde, enerji sistemleri mühendislerine büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle enerji sistemleri mühendisliği çok büyük önem taşımaktadır.

Çalışma Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar şunlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumu (EPDK), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Ku­rumu (TAEK) sayılabilir.

Etiketler: Enerji Sistemleri Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE