ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve mal­zemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri Sistemleri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar ve bu sistemleri yöne­tir ve geliştirir. Endüstri Sistemleri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması ve denetimidir.

Endüstri Sistemleri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesini esas alıp matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgileri ile müh­endislik analiz ve tasarım prensiplerini gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek bir arada kullanma becerilerine sahiptirler. Endüstri Sistemleri Mühendisliği, klasik anlamda bilinen ‘Endüstri Mühendisliği’ programlarından farklı bir anlam ve içerik taşımaktadır. Klasik Endüstri Mühendisliği, insan-makina ilişkilerini ve bunlara dayalı imalat sistemlerini daha ağırlıklı olarak makina mühendisliği çerçevesinde ele alan ve bugünün teknolojik ve bilişim gereksinimlerini yeterince dikkate almayan, bir anlamda işletme problemlerine mekanik bakış açısıyla yaklaşan bir yapıdadır.

Çalışma Alanları                                                                                               

Endüstri Sistemleri Mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri sistemleri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Etiketler: Endüstri Sistemleri Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE