ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Endüstri Mühendisliği Programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk iki yılında, matematik, fizik ve kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel mühendislik dersleri; bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. Programın son iki yılında ise yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üre­tim yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Endüstri Mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Endüstri mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak yaklaşabilmesi ile çeşitli mühendislik ve işletme disiplin­lerinin sentezini yapabilmesidir. Endüstri mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde yerleştirilmesinin yanı sıra üretimin miktar ve kalitesini arttırmaya çalışırlar.

Çalışma Alanları

Endüstri Mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bu­labilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Etiketler: Endüstri Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE