ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Elektrik Mühendisliği Programının amacı; kuvvetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda matematik, fizik ve istatistik gibi bilim dalları ile ilgili derslerden başka, elektromanyetik alan teorisi, devre ve sistem ana­lizi, enerji iletim hatları, elektrik enerji üretimi, elektriksel mekanik, güç elektriğinin endüstride uygulanması, elektrik tesislerinde güven­lik gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Elektrik mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin yeterli akademik bilgiye sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve bu ko­nularda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları ge­reklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Elektrik Mühendisliği Programını bitirenlere “Elektrik Mühendisi” unvanı verilir. Elektrik mühendisi üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve de­netimi; enerji üretiminden mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.

Çalışma Alanları

Elektrik mühendislerinin büyük bir kısmı, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere PTT, TRT ve Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalış­maktadırlar. Ülkemizin elektrik mühendislerine gereksinmesi vardır. Elektrik mühendisleri, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim görmüş olmak koşulu ile meslek liselerine, elektrik alanı ile ilgili dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.

Etiketler: Elektrik Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE