EBELİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Ebelik programı, doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ebelik programını bitirenlere “Ebe” unvanı verilir.

Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. ebelik, doğum önce­si, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlen­mesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal do­ğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve geliş­melerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kural­ları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin top­lanmasından sorumlu bir meslektir.

Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler.

Çalışma Alanları

Ebeler, kırsal alan sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile planlaması klinikler­inde sorumlu ebe veya klinik ebesi, eğitimci ebe olarak görev alırlar. Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinin denetimine ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalış­malarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlar­da iş bulma olanakları artmaktadır.

Etiketler: Ebelik, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE