DİŞ HEKİMLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Diş Hekimliği Programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimleri yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Diş Hekimliği Programının ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik ve matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel ders­lerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.

Gereken Nitelikler

Diş Hekimliği Programına girebilmek için akademik bilginin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, şekil-uzay yeteneği ve este­tik görüş gerektirmektedir.

Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini ka- zanabilmelidir. Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin hoşgörülü, güler yüzlü olması ve insanlara içten ilgi duyması gerekir. Ayrıca bir diş hekiminin uzun süre ayakta çalışabilmesi için beden- cede güçlü olması beklenir. Diş hekimliği eğitimi oldukça masraflı bir eğitimdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Diş Hekimliği Programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğren­ciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler, hastayı muay­ene eder, gerektiğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlık-sız dişi saptar; dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar, takma diş yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, takma dişi yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar, diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla tedavi eder.

Çalışma Alanları

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri, ilgili kurumlara başvurur uygun kadrolara tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş he­kimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayene­hane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.

Etiketler: Diş Hekimliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE