DERİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Deri mühendisliği programının amacı, derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Deri Mühendisliği Programında, fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra deri mikrobiyolojisi, lif bitkileri, hayvansal lifler, kürk hayvanlarının yetiştirilmesi, büyükbaş hayvan derilerinin işlenmesi, atık su arıtma teknolojisi ve proje hazırlama tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Deri Mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ile araştırmaya meraklı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Deri Mühendisliği Programını bitirenlere “Deri Mühendisi” unvanı verilir. Deri mühendisi tarımsal bir ürün olan derinin, ham madde du­rumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve ürünün satışını planlar; başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sente­tik liflerin değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

Çalışma Alanları

Deri mühendisliği alanında yetişenler özel sektöre ait deri işletme­lerinde çalışabilirler; imkanları olanlar kendi işletmelerini kurabilirler

Etiketler: Deri Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE