DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı’nın amacı; hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentalarında çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programındaki öğrenciler birinci sınıfın sonunda üç anabilim dalından birine ayrılmaktadır. Bunlar; gemi yönetim mühendisliği (güverte); gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliğidir. Matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama, gemi mühendisliğine giriş, deniz, örf-âdet ve liderlik, malzeme bilgisi gibi dersler okutulur.

değişmeli olarak nöbet tutmak ve geminin güvenli biçimde sey­rini, limanlara yanaşıp yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır. Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. Makine Zabiti olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. Ma­kine Zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar yükselirler.

Mezunların genel olarak yaptıkları işler, her gün sekiz saat makine dairesine değişmeli olarak nöbet tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklıkları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının bakımını yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Deniz ulaştırma işletme mühen­disi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımların değerlendirilmesi, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, liman­larda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası ölçekte iş yapan firmalarda gemilere yükleme gibi işleri yürütürler.

 

Gereken Nitelikler

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programının alt dallarında eğitimini sürdürecek kişilerde aranan nitelikler de ayrı ayrı verilmiştir: Gemi yönetimi mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe özellikle geometriye ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, bedence sağlam ve güçlü, açık havada ve denizde yaşamaktan hoşlanan, ailesinden uzak kalabilen, başkalarını yönetebilen, çok dikkatli ve sabırlı; (gemi makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyen­lerin matematiğe ve fiziğe, özellikle mekanik konularına ilgili ve bu al­anda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan, bedence sağlam, güçlü ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen kimseler olması beklenir. Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu üç daldan mezun olanların hepsine “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir. Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. Kaptan olarak işe başlarlar, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler. Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Bunlar genellikle her gün köprü üstünde sekiz saat

Çalışma Alanları

Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanların iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların ise iş bulma ve ilerleme olanakları iyi derecede İngilizce bilmesi ve mesleki ehliyetine bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır.

 

Etiketler: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE