CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir.

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır. Söz konusu işlemlerle ilgili bir tesisin tasa-rımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühen­disliğinde önem kazanmaktadır.

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen katı doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cev­her Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstri­nin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır.

Çalışma Alanları

Metalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.)

Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme Demir-çelik,Cam, Seramik, Çimento Endüstrisi Gübre, Yem Sanayi, Deterjan, Boya Sanayi, İnşaat agrega malzemeleri, Dolgu, Boya ve Sert Plastik Endüstrisi, Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri, Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri), Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (U, Th), Artık Değerlen­dirme Toprak Islah Çalışmaları.

Etiketler: Cevher Hazırlama Mühendisliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE