BİYOMÜHENDİSLİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Biyomühendislik programının amacı, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmektir.

Teknolojideki hızlı değişimler tarımda, kimyada ve biyoloji alanında kendini göstermektedir. Biyolojik süreçlerden yararlanarak daha ucuz kimyasal madde üretimi, biyolojik temelli çalışan cipslerin üretim çalışmaları bunlardan bazılarıdır. Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğreneceklerdir. Böylelikle öğrenciler matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerde çok sağlam bir altyapı oluşturarak moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin esaslarını kavrayacaklar ve bitkileri genetik değişikliğe uğratarak her seviyede yaşamın nasıl devam ettiği ve evrimleştiği konusunda bütüncül bir görüşe sahip olacaklardır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Biyomühendislik programında termodinamik, akışkanlar mekaniği, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, moleküler biyoloji, protein kimyası, immünüloji, farmakoloji, hücre fizyolojisi ve biyokimyası genetik mühendisliği gibi dersler okutulur.

Bölümde eğitim dört yıldır. İlk yılda temel mühendislik dersleri verilir. Sonraki yıllarda fiziksel kimya, hücre dinamiği, organik kimya, moleküler biyoloji,mikrobiyoloji, bitki yapı ve fizyolojisi, biyoformatik, biyoteknoloji,moleküler evrim, biyoteknoloji, bitki patolojisi, tarım-sal biyoteknoloji, biyomoleküler süreçlerin modellenmesi ve simülas- yonu, protein mühendisliği gibi alan dersleri okutulmaktadır.Progra- mın biyoteknoloji boyutu, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sanayide kullanımına dönük ders­leri içeriyor.

Derslerden de anlaşılacağı gibi bu bölümde okumak ve daha sonra bu alanda çalışmak isteyenlerin temel bilimlere özellikle kimya ve biyolojiye ilgili laboratuvar çalışmalarından sıkılmayan, araştırma merakı olan kişiler olmaları beklenir.

Çalışma Alanları                                                           

Biyomühendisler; hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsünde, Hıfz-ız Sıhha’ da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

Etiketler: Biyomühendislik,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE