BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Biyoloji öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında biy­oloji konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Biyoloji öğretmenliği programında ilk yıl öğrencilere genel biyoloji, kimya, fizik, biyometri ve jeoloji konularında dersler verilir. Daha son­raki yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, ana­tomi, ekoloji gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle biyoloji­ye ilgili ve bu alanda başarılı, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri , ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren der­sler de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Biyoloji öğretmenliği programını bitirenlere “Biyoloji Öğretmeni” unvanı verilir. Biyoloji öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çer­çevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişme­leri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Biyoloji öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Etiketler: Biyoloji Öğretmenliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE