BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programının amacı teknik liselerde, endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında bilgisayar sistemleri konusunda eğitim yapacak öğret­menleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programında temel fizik ve matematik, devre elemanları ve ölçü aletleri, bilgisayar pro­gramlama, mikroişlemci, elektrik ve manyetik alanlar, bilgisayar destekli devre tasarımı gibi alan dersleri verilir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, bilgisayar öğretimi, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programın bitiren­lere “Teknik Öğretmen” unvanı verilmektedir.

Mezunlar Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, bilgisayar konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilm­esine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanın­daki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunurlar.

Çalışma Alanları

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liseler, endüstri meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar her alanda kullanılan bir araç olduğundan bilgisayar sistemleri öğretmenleri genel eğitim veren okullarda da öğretmen olarak görev alabilirler, özel sektöre bağlı eğitim kurumları ile işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.

Etiketler: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE