BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, “Bilgisayar Sistemleri”, “Elektro­nik”, “Telekomünikasyon” ve “Kontrol” ana bilim dallarından oluşan bir meslek eğitim programıdır.

Bilgisayar sistemlerini oluşturan ve bilgisayar sistemlerinin içinde bulunduğu mikroişlemcili sistemleri tasarlayan ve projeler geliştirebilen, kullanımı ve denetimini için gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik öğretmenler yetiştirir. Bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, yazılım sistemleri, mikroişlemciler, kontrol sistemleri alanında uzmanlar yetiştirir. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta ve bunlar atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklen­mektedir. Bilgisayar sistemleri öğretmenliği genel kültür derslerinden ziyade teknik konularla donatılmış bir müfredat uygular.

Çalışma Alanları

Bu doğrultuda ancak Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olan öğrenciler “Teknik Öğretmen” unvanı alır ve sadece “Teknik Öğret­menler” Mesleki ve Teknik Liselerde bölüm öğretmeni olarak görev alırlar.

Etiketler: Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE