ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Astronomi ve Uzay Bilimleri programının amacı, evrendeki maddel­erin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareket­lerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fen Fakültelerine bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri programda eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin yarısından fazlası temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci grupta okutulan derslerden bazıları ise, genel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, güneş fiziği, gök mekaniği, küresel astronomi, radyo astronomi ve benzeridir. Uygulamalı derslerde bölümlere bağlı rasathanelerden yararlanılır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Astronomi programını bitirenlere “Astronom” ünvanı verilir. Astrono­mi genelde astronometri ve astrofizik şeklinde iki anabilim dalından oluşur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumları, hareketleri, ge­nel özellikleri araştırılırken, ikincisinde gök cisimlerinin fizik yapıları incelenir. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak, geze­genlerin hareketleri ile ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini değerlendirirler.

Çalışma Alanları

Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenler liselerde ve der­shanelerde, matematik, fizik veya astronomi öğretmenliği yapabilirler. Başarılı öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunların bir bölümü de Me­teoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında ve rasath­anelerde görev almaktadırlar. Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenler çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütmekte, Meteoroloji Ge­nel Müdürlüğüne bağlı gözlemevlerinde çalışabilmektedirler.

Etiketler: Astronomi ve Uzay Bilimleri,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE