ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programının amacı, uluslararası ticaretin ana öğesi olan Taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. İşletmeler, ürettikleri malları sadece kendi coğrafyalarında değil, aynı zamanda diğer ülkelerde de satmaktadırlar. Bu bölüm, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda, bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiya­cını karşılamak için eğitim vermektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Öğrenimi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş, Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi gibi dersler görmektedirler. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programında bilgisayar, matema­tik, hukuk, taşımacılık yönetimine giriş, borçlar hukuku, pazarlama yönetimi, işletme finansmanı, taşımacılıkta planlama ve modelleme teknikleri, uluslararası işletmecilik ve ticaret çevresi, dış ticaret mu­hasebesi gibi dersler okutulur.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Uluslararası lojistik ve taşımacılık programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait dış ilişkiler ve dış ticaret birimlerinde yönetici olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programından mezun olanlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Mezunlar, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, yurtiçi taşımacılık yapan işetmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslar­arası taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Etiketler: Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE