ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Türkiye ekonomisinde taşımacılık sektörü çok önemli bir yer almak­tadır. Taşımacılık söz konusu olduğundan, sektör toplumun her bölü­münü ilgilendirmektedir. Bu bölümün kuruluş amacı, taşımacılıkta söz sahibi olabilecek ara elemanlarının yetiştirilmesidir. Uluslararası Lojistik Bölümü’nün temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim insan gücünün mezun edilmesi önceliklerimiz arasındadır. Gerek ulusal gerekse, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektöründe, yabancı dille işletme, lojistik ve uluslararası taşımacılık temel eğitimi almış, orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici yardımcısı yetiştirmektir. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanında taşımacılık sektöründeki hizmet yüklenici veya taşıyıcı firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır. Böylece uluslararası konjonktürlerdeki dinamizmini izleyebilen, Türkiye’nin iktisadi konjonktürü açısından değerlendirerek stratejik kararları hızlı bir şekilde alabilecek yöneticilere destek sağlayabilen kişiler mezun edilecektir.

Çalışma Alanları

Bu Programda mezun olan öğrenciler; Seyahat İşletmeciliği, Uluslar­arası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ,Uluslararası Tica­ret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik gibi alanlarda çalışabilirler

Etiketler: Uluslararası Lojistik, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE