ULUSLARARASI İŞLETME-İŞLETMECİLİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Uluslararası rekabetin gün geçtikçe yoğunlaşması, işletmelerin ay­akta kalabilmeleri için uzman eleman istihdam etme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede Uluslararası İşletmecilik Programı’nın amacı, farklı kültürel çevrelerde ve yoğun rekabet ortamında problemi tanımlayabilen, çevresel trendleri izleyebilen, alternatif stratejiler geliştirebilen, karar alma yeteneğine sahip me­zunlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak özel sektörde is­tihdam edilmektedir. Mezunlar ayrıca kamu sektörünün ilgili birim­lerinde de önemli istihdam olanakları bulabilmektedir. İşletmelerin uluslararası operasyonlarının artan bir ivmeyle yükselmesi, gerek söz konusu işletmelerde gerekse bu faaliyetleri düzenleyici bir rol üstlenen kamu birimlerinde konusunun uzmanı, iyi düzeyde yabancı dil bilen, dinamik, vizyon sahibi, analitik düşünebilme ve karar verme yeteneğine sahip yöneticilere olan ihtiyacı arttırmaktadır.

Etiketler: Uluslararası İşletme-İşletmecilik,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE