ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Uluslararası İlişkiler disiplini, uluslararası sistemi, sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütleri, devlet dışı aktörleri ve bu ak­törlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, özellikle siyaset bilimi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinle de ortak alanlara sahip, uzmanlaşmak için disiplinlerarası çalışmaların mutlak surette yürütülmesi gereken ve hızla değişen dünya koşullarının en iyi şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bir sosyal bilim dalıdır

Uluslararası İlişkiler disiplini kapsamında değil, ayrıca yapısı, işleyişi ve gelişim süreci açısından, Türk İç ve Dış politikasında gittikçe ar­tan bir öneme sahip olan Avrupa Birliği’ni de çeşitli konulardaki zo­runlu ve seçmeli ders olanakları ile öğrencilerine ek bir uzmanlaşma alanı olarak sunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, program, ilk iki yıl temel uluslararası ilişkiler ve disiplinlerarası dersleri kapsamak­ta, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise öğrencilerin ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara yoğunlaşmalarını sağlayan geniş yelpazede seçmeli ders listesi sunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar, yurt içinde ve yurtdışında, akademik yaşamlarını sürdür­mekte, kamu ve özel sektördeki iş imkanlarıyla, ve Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları ışığında kariyerlerine devam etme­ktedirler.

Etiketler: Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE