ULUSLARARASI FİNANS

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Uluslararası Finans programının amacı, uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Uluslararası Finans konuları, küresel ekonomik ve sosyal yaşam içinde en önemli konumda olan ve meslek seçiminde bulunacak gençlere çok parlak kariyer alternatifleri sunan bilim ve teknoloji alanlarını oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası bankalar, borsalar, aracı mali kurumlar ve reel ekonomi şirketlerinde bankacılık ve finans konularını iyi bilen uzmanlar, üst düzey yöneticiliklere yükselmişler ve gerek maddi olanaklar, gerekse saygınlık açısından büyük avantajlar elde etmişlerdir. Şu anda bankacılık, finans ve reel sektörün, bu alanlarda eğitim görmüş uzmanlara olan gereksinimi giderek artmak­tadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Uluslararası Finans programında hukuk, istatistik, bilgisayar, yönetim muhasebesi, finansal raporlama ve maliyet analizi, sözleşme huku­ku, mikro ekonomi, şirketler için bilişim sistemleri gibi dersler oku­tulmakta ve İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Uluslararası Finans programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, olayları iyi analiz edebilen uzak görüşlü ve tedbirli kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarı şansını artırıcı bir etmen olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Uluslararası Finans programının bitirenlere “ Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Uluslararası Finans Uzmanı” unvanı ile çalışmaktadırlar . Uluslararası Finans uzmanları çalıştıkları şirketlerin kaynaklarını iyi kullanıp kullanmadıklarını analiz eder; hesaplarını düzenler; verimliliklerinin artırılması için geleceğe dönük planlarının yapılmasına katkıda bulunurlar.

Uluslararası Finans, birbirleri ile yakından ilişkili ve hatta iç içe girmiş bilim ve tekniklerin oluşturduğu disiplinler arası bir meslek grubudur. Bu grup içinde aynı çalışma ve meslek hedeflerine yönelmiş farklı bilim alanları yer almaktadır. Örneğin; Ekonomi bilimi alanındaki bankacılık, para politikası, makro ekonomi konuları; Hukuk bilimi alanındaki bankalar hukuku, sermaye piyasaları hukuku, ticaret hukuku konuları; İşletmecilik bilimi alanındaki yatırım analizi, portföy yönetimi, finansal türevler, işletme finansı konuları; İstatistik bilimi alanındaki tahmin yöntemleri, aynı mesleğin ve çalışma alanının oluşumu için birbirlerini tamamlayan ve destekleyen bilim dallarıdır. Finans konularını uluslararası düzeyde inceleyen Uluslararası Finans Bölümü ekonomi, işletme ve mali hukuk bilim gruplarının ideal bir bileşimini oluşturmaktadır. Bu nedenle bölüm mezunları aynı zamanda iyi bir para ve bankacılık ekonomisti, finans yöneticisi ve dış ticaret uzmanı olmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar orta ve büyük ölçekli ulusal şirketlerle ve Türkiye’de etkinlik gösteren uluslararası şirketlerde görev alabilirler. Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölümümüz mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. Mezunlarımız, çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve ünvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak parlak bir gelecek elde edebilirler.

Etiketler: Uluslararası Finans,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE