SOSYAL HİZMET

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda ken­dilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sosyal Hizmet Programı’nda eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, so­syal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönet­imi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.

Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar. Öğrenciler, uygulamalarını sosyal grup çalışması, sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bir sosyal refah kurumunda veya al­anda yaparlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyal hizmetler Programından mezun olanlar “Sosyal Çalışmacı” ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve bece­risiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yarar­lanarak çalışmalarını yürütür.

Çalışma Alanları

Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurt­larında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslah- evlerinde,cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalı­şabilirler.

Etiketler: Sosyal Hizmet, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE