SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, si­yasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan dev­letlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, dev­letler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Diplomatlık, mezuniyet sonrasında kişiye bağlı olarak elde edilebil­ecek kariyerdir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu ikti­sadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alınabilir.

Etiketler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE