SİYASET

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Genel olarak tüm dünyada toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğu günümüzde, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi önemli bir ge­reklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim süre­cine yön verme anlamında, uluslararası kuruluşların ve devletlerin, bu kurumların politikalarını biçimlendirme anlamında da politika yapı­cıların önemli bir etkinliğe sahip oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar ile devlet ve bürokrasinin yöneti­minde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik tartışmalar gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi Programı mezunlarının; üniversitelerde, devlet kurumlarında, iktisadi ve ticari kuruluşlarla özel sektör kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasına uygun bir akademik zemin hazırla­maktadır. Bu çerçevede, bölüm mezunlarının akademisyen olarak üniversitelerde, genel ve yardımcı yöneticilik, planlama ve eşgüdüm ile yönetimi geliştirme hizmetlerinde istihdam edilirler.

Toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecininin yaşanmakta olduğu günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse dev­let kurumları ile özel kuruluşlarda bu değişimi takip edecek ve yön verecek uzman elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Etiketler: Siyaset Bilimi, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE