SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı          

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nın amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek ele­manları yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel yetenek yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü, dikkat ve sorum­luluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nı bitirenler “Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” unvanı ile görev alırlar.

Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar.

Çalışma Alanları

Sivil hava işletmecileri THY’de ve özel havacılık şirketlerinde iş bu­labilirler.

Etiketler: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE