SERMAYE PİYASASI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sermaye Piyasası Programı’nın amacı; borsada, bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sermaye Piyasası Programı’nda hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka uluslararası fi- nans, finansal yönetim, finansal hizmetler pazarlaması, uluslararası borsalar, Avrupa Birliği sermaye piyasası hukuku, yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sermaye Piyasası Programında okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı, girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık kim­seler olmaları gerekir. Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmek başarıyı arttırıcı faktördür.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sermaye Piyasası Programı’nı bitirenler lisans diploması alma­ya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve parala­rını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zaman­da ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.

Çalışma Alanları

Sermaye Piyasası Programı’nı bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insangücüne duyulan gerek­sinim artmaktadır.

Etiketler: Sermaye Piyasası,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE