SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nın amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Programda matematik, bilgisayar, ekonomi, işletme, istatistik, hukuk, özgür kuramı ve tasarımı, tıbbi sosyoloji, sağlık işletmelerinde finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması sosyal politika ve sağlık sigortacılığı, sağlık ve etik, koruyucu sağlık hizmetleri yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin matematik ekono­mi ve işletme konularına ilgi duymaları analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yeteneklerine sahip, in­sanlarla iyi ilişkiler kurabilen bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)” unvanı verilir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, person­elin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu al­anda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır.

Etiketler: Sağlık Kurumları İşletmeciliği,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE