SAĞLIK İDARESİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sağlık İdaresi Programı’nın amacı, sağlık kuruluşlarının yönetim birim­lerinde çalışacak üst düzey yöneticileri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sağlık İdaresi Programı’nda eğitim süresi 4 yıldır ve bu sürede ge­nel işletme, muhasebe (maliyet muhasebesi, hastane maliyet mu­hasebesi), hukuk (hukuka giriş, idare hukuku, işletme hukuku, sağlık hukuku), ekonomi (makro ekonomi, mikro ekonomi, sağlık ekonomisi), hastane idaresi ve organizasyonu, davranış bilimleri, yönetim bilimi, beslenme, biyoistatistik, sağlık hizmetleri yönetimi, halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir. Ayrıca sağlık idaresi yüksekokulu öğrencileri, sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yaparlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programı bitirenlere “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilir.

Sağlık yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzen­lenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yöne­tim işlerinde görev alırlar. Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

 

Etiketler: Sağlık İdaresi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE