MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Günümüzde işletmelerin ve kurumların başarısı ve kârlılığının artması etkin bir finans yönetimi ile olanaklıdır. İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ger­eksinim, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Bu gereksinmed­en dolayı Muhasebe ve Finansal Yönetim Program; kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları

Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, bankalar ile diğer kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finans­man genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, ver­gi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir ünvanlarıyla bağımsız olarak da çalışabilirler.

Etiketler: Muhasebe ve Finansal Yönetim Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE