MALİYE

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemler yoluyla, gerekli çözüm­leri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle normalin üstünde bir ak­ademik bilgiye, sayısal düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kara­rlar verebilen ve alınan kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Maliye bölümünü bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir.

Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapa­bilirler. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memuru olarak görev alabilirler. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defter­dar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerini ilgili servislerinde de görev alabilirler.

Çalışma alanları

Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsler, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışa­bilirler.

Etiketler: Maliye,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE