KAMU YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Kamu Yönetimi Programı’nın amacı; devlet teşkilatının çeşitli kade­melerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden so­rumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kamu Yönetimi Programın’da; siyaset ve sosyal bilimler, yöne­tim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün, bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosy­oloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yete­neklerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programdan mezun olanlar çalışacakları kurumlarda ki pozisyonlara göre “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi unvanlar alırlar. Dev­let sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından uygu­lanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilm­esini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneti­cileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve so­syal alanlardaki gelişmelerinden sorumludurlar. Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer per­soneli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

Çalışma Alanları

Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Etiketler: Kamu Yönetimi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE