İŞLETME - EKONOMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

21. yüzyıl başında küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik il­erleme ve artan uluslararası rekabet ile birlikte ekonomik sorunları kavramanın ve çözmenin önemi giderek artıyor. Ekonomi biliminin ve ekonomistlerin inceleme ve görev alanı genişliyor.

İşletme - Ekonomi Programı’nın amacı öğrencilere öncelikle temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Ekonomi Bölümü’nde “Ekonomi” ve “İşletme-Ekonomi” başlıkları altında iki program sunulmaktadır. Bu programlar bir yandan matematik, istatistik, ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı suna­rken, öte yandan seçimlik derslerde işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi alanların desteğini sağlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşletme-Ekonomi programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin, akademik yeteneklerinin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmeleri gerekir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programdan mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilme­ktedirler.

Etiketler: İşletme - Ekonomi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE