İŞLETME ENFORMATİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İşletme Enformatiği programı’nın amacı, algoritmik problemlere bilgi­sayar ortamında çözüm üretebilme konusunda eğitim vermektir. Bilişim ve iletişim sektörleri ve diğer sektörlerdeki kurumların bilişim birimleri analitik, teknik ve yönetsel bilgi ve becerilerle donatılmış pro­fesyonel çalışanlara gereksinim duymaktadır. İşletme Enformatiği Programı, öğrencilerinin bilişim değer zincirinin her aşamasında görev alabilme; işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda bilişim strateji ve politikalarını belirleyebilme ya da belirlenmesine katkıda bulunabilme; bilişim kaynaklarını ve süreçlerini yönetebilme; bilişim gereksinimlerini bilişim çözümlerine dönüştürebilme/danışmanlık yapabilme; bilişim ürünlerini, çözümlerini ve hizmetlerini kurumlar ve tüke-ticilere pazarlayabilme; kurumsal ve yönetsel karar sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilmenin ötesinde bizzat karar vericiler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Programda, öğrencilere İşletme Bölümü’nün temelini oluşturan derslerin yanı sıra, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Ekonomi Bölümü’nden de dersler sunulmakta, üçüncü yıldan itibaren de İşletme Enformatiği dersleriyle uzmanlık alanlarını güçlendirmeleri sağlanmaktadır.

Gereken Nitelikler

İşletme Enformatiği programı’na girmek isteyenlerin normalin üstün­de bir genel akademik yeteneğe, özellikle üstün bir sayısal düşünme mantıklı düşünme gücüne sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İşletme Enformatiği programı’nı bitirenler enformatik alanında çalışır­lar. Mezunlar çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir.

Çalışma Alanları

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde İşletme Enfor­matiği programı mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır. İşletme Enformatiği programı’nı bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinde bilgisayar alanı ile ilgili bölümlerde öğretmen olarak da çalışabilirler.

Etiketler: İşletme Enformatiği,Meslek Tanıtımı Meslekler
YORUMTEMİZLE