İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İşletme Bilgi Yönetimi Programı’nın amacı, kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen öğrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaç­larına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanısıra bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları olarak yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üç ana başlık altında toplanmıştır: iş idaresi, bilgi yönetimi, iş iletişimi.

İş İdaresi: İşletme alan dersleri programın %40’ını oluşturmaktadır. öğrencilere, işletme ve yönetim alanlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla verilen muhasebe, finans, istatistik, pazar­lama, hukuk gibi alan derslerinin yanısıra, örgütsel ve toplumsal becerilerini oluşturmaya yönelik konularda da eğitim verilmektedir.

Bilgi Yönetimi : Bilgi Yönetimi alanında verilen dersler, öğrencilerin doğru bilgiye erişme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. öğrenciler, yoğunlaştırılmış bilgrafi ve ofis uygulamaları eğitim sürecini takiben, bilgi sistemleri/ veri tabanı yönetimi ile tanışmakta ve ileride bu sistemlerin seçimi ve yönetimi konularında çalışabilecek şekilde eğitilmektedirler. İşletme Bilgi Yönetimi öğrencileri, mezun olduklarında, doğru grafik tasarım ve bilgi mimarisi ile web tabanlı bir projenin tüm süreçlerini tanımlayıp analiz edebilmekte, uygulayabilmekte ve yönetebilmektedirler.

İş İletişimi : İşletme Bilgi Yönetimi Programı, öğrencilerinin iletişim becerileri güçlü olan, takım çalışmasına uyumlu bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda verilen ders- er, öğrencilerin yazılı, sözlü İngilizce ve Türkçe iletişim/ sunum yap­ma, müzakere, münazara becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, derslerde, canlandırma, etkili sunum teknikleri, takım tartışmaları, ve görsel/işitsel araçlar kullanılmaktadır.

Çalışma Alanları

İşletme Bilgi Yönetimi Programı mezunları, sanayi ve ticaret işletme­leri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticileri ve girişimci sıfatıyla iş bulma oanaklarına sahiptirler.

Etiketler: İşletme Bilgi Yönetimi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE