İŞLETME

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İşletme Programı’nın amacı, öğrencilere evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. İşletme mesleğinin temel ilkelerini çok iyi bilen, teknolojiyi kullanabilen, yaratıcı fikirlere sahip, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal ilişkilerde başarılı analistler ve uygulamacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yöne­tim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programdan mezun olanlar işgücü piyasasında “İşletmeci” olarak görev alırlar. İşletmeciler çalıştıkları kurumda hammadde ve in- sangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına ça­lışırlar.

Çalışma Alanları

İşletme Programı mezunları, sanayi ve ticaret işletmeleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticileri ve girişimci sıfatıyla iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Etiketler: İşletme,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE