İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ nın temel amacı; kamu ve özel sektördeinsankaynaklarıbölümlerinde,çalışanların işe alınmasından planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilg­ileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunlarının devlet, çalışanlar, işverenler gibi ekonominin üç temel aktörü arasındaki ilişkileri, karşılıklı sosyal hak ve çıkarlarının dengelenmesi bilinciyle çözüm üretmeleri konusunda yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ve pratik uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sa­hip olması da amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük işletmelerinde mezunların iş bulma olanakları old­ukça geniştir.

Etiketler: İnsan Kaynakları Yönetimi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE