İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı’nın amacı, insanın ihtiyaçla­rına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzen­lenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim vermektir.

Gereken Nitelikler

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı’nda eğitim görmek isteyen­lerin, tasarım ve çizim yeteneğine ve estetik görüşe sahip, şekiller ve renkler arasındaki ilişkileri görebilen, yeniliklere açık ve yaratıcı kim­seler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilme, meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı’ndan mezun olanlara “İç Mi­mar ve Çevre Tasarımcısı” unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Müh­endis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar ve çevre tasarımcıları mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır.

Çalışma Alanları

İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro; uygulama ve de­netim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölye­ler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak ken­di bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Etiketler: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE