İKTİSAT

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İktisat, mal ve hizmetlerin üretimi, mübadelesi ve tüketimi araştıran bir bilimdir. İktisat Programı’nın başlıca amacı, mezunlarına iktisat teorisi ve politikasında sağlam bir temel sağlamak, teorik ve ampirik problemlerin çözümü için matematik ve istatistik tekniklerinin nasıl kullanıldığını öğretmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliş­tirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim görmek isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yöne­tim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programdan mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Program mezunları kamu kesimindeki kurumlarda, bankacılık ve fi­nans kurumlarında, işletmelerde geniş istihdam olanaklarına sahip­tir. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam ed­ilmektedirler.

 

Etiketler: İktisat,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE