Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri

KATEGORİ: ÖZEL EĞİTİM
Facebookta Paylaş

Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilirler?

 • Konuşurken jest ve mimikleri az kullanırlar ya da hiç kullanmazlar.
 • Dokunarak öğrendiklerinden dolayı kavramları öğrenmede özel materyallere ihtiyaç duyarlar.
 • Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır.
 • Göreme yetersizliğinden kaynaklanan eksiklerini diğer duyu oranlarını kullanarak telafi etmeye çalışırlar.
 • Kullandıkları materyalleri gözlerine yakın tutarlar, okuma mesafeleri kısadır.
 • Nesneleri elleri ile tanımaya çalışırlar.
 • İnce motor beceri gerektiren çalışmalarda zorlanırlar.
 • Aynı noktaya uzun süre bakarlar.
 • Hareket halindeki bir nesneyi gözleri ile takip edemezler.
 • Renkleri ayırt edemezler.
 • Arkadaşlarının defterlerine bakarak tahtadaki yazılanları defterlerine geçirirler.
 • Sık sık eşyalara çarpma, düşme ya da sağa sola amaçsız uzanma gibi davranışlar görülür.
 • Gözleri kaşıma, kısarak bakma, gözlerde sulanma gibi fiziksel belirtiler görülür.
 • Uzakta bulunan kişileri ve nesneleri ayırt etmede güçlük çekerler.
 • Göze ilişkin tikleri görülür (parmağı ile göz kapağına bastırma, elini göze yakın sağa sola kısa mesafelerde sallama gibi).

Etiketler: Görme Yetersizliği, Görme Engelli Birey, Özel Eğitim
YORUMTEMİZLE