Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireylerin Özellikleri

KATEGORİ: ÖZEL EĞİTİM
Facebookta Paylaş

Dili kullanma konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl fark edilirler?

 • Sesleri atlarlar ya da düşürürler, "kaplı" yerine "apı" gibi.
 • Kelimenin içindeki bir sesin yanına aynı sesi veya başka bir sesi ekleyerek çıkarırlar. "Aşağı" yerine "şağı", "saat" yerine "sahat" gibi.
 • Kelime içindeki bir sesin yerine başka bir ses çıkarırlar. Örneğin "arı" yerine "ayı", araba yerine "ayaba", "kitap" yerine "kipat" gibi.
 • Sesleri olağandışı uzatırlar "b-b-b-baca" gibi.
 • Kelimeleri ve heceleri tekrar ederler. "P-p-peki", "ol-ol-olmaz" gibi.
 • Konuşurken yüzde gerilim, kaş göz oynatma, başın ani hareketleri gibi istenmeyen jestler gözlemlenir.
 • Düzensiz solunum ve kararsız konuşmaya bağlı olarak kelimelerde tuhaf vurguların ortaya çıkmasına neden olur.
 • Konuşmaları kısıtlıdır ve sözcük dağarcıkları yetersizdir.
 • Durmadan ses çıkarırlar fakat çıkardıkları sesler konuşma özelliği göstermez.
 • İsteklerini, duygularını doğrudan insanlara eşyalara vurma, çarpma, itme gibi hareketlerle belli ederler.
 • Konuşma sesi gür ya da zayıf çıkar.
 • Ses tonları farklılık gösterir.
 • İsteklerini anlatma yerine jest mimik ya da başka tür işaretler kullanırlar.
 • Konuşma sesi titizlik ve peslik yönünden cinsine yaşına ve beden yapısına uygun değildir

Etiketler: Dil ve Konuşma Güçlüğü, Özel Eğitim
YORUMTEMİZLE