Ders Çalışırken Konsantrasyon Sağlamak İçin Neler Yapmalıyız

KATEGORİ: BAŞARI ve MOTİVASYON
Facebookta Paylaş

Konsantrasyon sağlamak için öncelikle bir amacımız olmalıdır. Bir amaca ulaşmak için yapılan çalışma, motivasyonu artıracaktır.

Ders çalışırken farklı teknikler kullanmak sıkıcılığı azaltıp motivasyonu artıracaktır. Örneğin bir konuyu çalışırken; tekrar yapılması, not alınması, test çözülmesi hem konun daha iyi kavranmasını sağlayacak hem de derse konsantrasyonumuzu artıracaktır.

Konsantrasyonumuzu artıran bir diğer faktör planlı çalışmadır. Rastgele ve gelişi güzel bir çalışma alışkanlığı derse konsantrasyonumuzu olumsuz yönde etkilediği gibi, belli bir düzen ve plan içerisinde çalışmak derse konsantrasyonumuzu artıracaktır.

Ders çalışırken mümkün olduğunca konsantrasyonumuzu bozacak düşüncelerden ve uğraşlardan kaçınmamız gerekir.

Ders çalışmaya başlamadan önce ve ders çalışırken konsantrasyonumuzun bozulduğu zamanlarda ulaşmak istediğimiz hedefin düşünülmesi veya hafızada kısaca canlandırılması derse konsantrasyonumuzu artıracaktır.

Ders çalışma ortamı düzenli olmalıdır. Çalışma masasının dağınık ve düzensiz olması dikkatimizin dağılmasına sebep olacağı için konsantrasyonumuzu bozacaktır. Çalışma masası havalandırma ve aydınlanma açısından uygun yerde olmalıdır.

Zorlanılan konular parçalara ayrılarak çalışılmalıdır. Zor konuları bölmemiz konuyu anlamamızı kolaylaştıracak bu da konuyu öğreneceğimiz düşüncesini oluşturacağı için derse konsantrasyonumuzu artıracaktır.

Derslere karşı pozitif bir bakış açısı, derse konsantrasyonumuzu artıracağı gibi başarılı olmamızı da sağlayacaktır. Örneğin bir öğrencinin matematik dersine karşı; “ben matematik dersinden başarılı olamam, matematiğe çalışsam da yapamam, zaten öğretmenimizde iyi anlatamıyor….” gibi düşünceler o derse konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu azaltacak bunun sonucunda da o dersten başarısız olmamıza neden olacaktır. Tersi durumda ise olumlu düşünce olumlu duyguya, olumlu duygu da olumlu sonuca bizi götürecektir. Yani ben bu sınavı, dersi, konuyu başarırım düşüncesi, kendimizi iyi hissetmemizi, kendimize güvenmemizi, mutlu olmamızı, ders çalışma isteğimizin artmasını sağlayacak ve bu duygular sonucunda da derse çalışma, ödevleri yapma, dersi etkin dinleme, not alma, tekrar etme gibi davranışlar ortaya çıkacaktır. Bu da başarıyı yakalamamızı sağlayacaktır.

Gerçekçi olmayan beklenti ve hedefler baskı ve strese neden olacağı için konsantrasyonumuzu olumsuz yönde etkileyecektir.

Aşağıdaki hikaye yukarıda anlatılmak istenen hususları özetleyecektir.

Dünyayı Düzeltmek

                Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra, Pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak yanına geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba, oğluna söz vermişti; bu hafta sonu onu parka götürecekti ama canı hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane bulması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı yap boz dünya haritasını gözüne ilişti.

Oğluna; eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim dedi. Sonra da şöyle düşündü: “Oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltmez!”

Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. “Babacığım, haritayı düzettim. Artık parka gidebiliriz.”

Adam önce inanamadı ve haritayı görmek istedi. Gördüğünde hayretler içinde kaldı ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk; “Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzeldi.”

Bu hikayeye baktığımızda, çocuk önüne çıkan engel karşısında yılgınlık, boş vermişlik ve isteksizlik göstermemiş. Zor olan işi kolaylaştıracak çözümler üretmiş. Konsantrasyonunu ve motivasyonunu azaltmamış sonuçta da isteğini elde etmiştir.

Etiketler: Ders,Çalışma,Konsantrasyon,Başarı
YORUMTEMİZLE