Sınıf yönetimi

KATEGORİ: SINIF YÖNETİMİ
Facebookta Paylaş

Bir derse başlamadan önce kendinize sorabileceğiniz sorular nelerdir:

Öğretmen sınıfta ne gibi işler yapar?

Hangi rolleri üstlenir?

Sınıfın diğer ortamlardan ne gibi özellikleri vardır?

Öğretmenler öğrencilere ulaşabilmek, onlara istediği davranışları kazandırmak için ne gibi stratejiler kullanırlar?

ğrenciler öğretmenlerine ulaşabilmek, istek ve düşüncelerini onlara kabul ettirmek için ne gibi stratejiler kullanırlar?

Sınıfı yönetmek için ne yapılabilir, öğretmen ne yapmalıdır?

İlk derste öğretmen ne yapmalıdır?

Kaç türlü öğretmen vardır?

Kaç türlü öğrenci vardır?

Öğretmeninsınıftaki Rolü

Öğretmenin sınıftaki rolü ile ilgili yapılan tanımlamalar da yönetici, lider, danışman, çevre düzenleyici ve model olarak belirtilmiştir. Öğretmenin sınıftaki rolü ile ilgili başka sınıflamalar da bulunmaktadır. Örnek için Sorenson, öğretmenin belli başlı altı rolü olduğunu belirtmiştir: müşavir (tavsiyede bulunur), danışman (yardımcı olur), disiplin sağlayıcı, bilgi verici, güdüleyici (dış dünya ile sınıf arasında), aracı.

Blyth de başka bir altı rol belirlemiştir: öğretici, ana baba-vekili, düzenleyici, değer-taşıyıcı, sınıflayıcı, refah işçisi.

Sınıf yönetimi öğretmenin en önemli görevlerinden biridir. Çünkü sınıf yönetimi sayesinde öğretime ayrılan zaman artar. Dolayısıyla boşa giden zaman azalır, sınıfta düzen ve dolayısıyla tutarlı beklentiler gelişir, vb. Sınıf yönetimi için önce sınıfı tanımak gerekir.

Kaynak: Eğitim Psikolojisi - Hasan BACANLI

Etiketler: Sınıf yönetimi
YORUMTEMİZLE