KPSS LİSANS

KATEGORİ: KPSS
Facebookta Paylaş

Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)/Lisans Sınavı en az dört yıllık programlardan mezun olanların katıldığı bir sınavdır. Her yıl yapılmaktadır. 

Kpss Lisans Sınavı 13 test ve 4 oturum olarak yapılmaktadır.

Cumartesi Sabah Oturumu

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanmaktadır. Her iki testten de 60 soru sorulmaktadır.

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Cumartesi öğleden sonra oturumunda Eğitim Bilimleri Testi uygulanmaktadır. Eğitim Bilimleri Testinden 80 soru sorulmaktadır.

Pazar Sabah Oturumu

Pazar sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe olmak üzere 5 test uygulanmaktadır. Soru sayıları:

-Hukuk(30)

-İktisat(30)

-İşletme(30)

-Maliye(30)

-Muhasebe(30)

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Pazar öğleden sonra oturumunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 5 test uygulanmaktadır. Soru Sayıları:

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(30)

-Ekonometri(30)

-İstatistik(30)

-Kamu Yönetimi(30)

-Uluslararası İlişkiler(30)

KPSS LİSANS SINAVINDA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Genel Yetenek

1)Sözel Bölüm (%50)

 

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır

 

2)Sayısal Bölüm (%50)

 

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür

1)Tarih (%45)

 

a)Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)      %5

 

b)Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan %15 XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)                   %15

 

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)      %20

 

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)                                                          %5

 

2)Türkiye Coğrafyası    (30)

 

a)Türkiye’nin fiziki özellikleri    %12

b)Türkiye’nin beşerî özellikleri   %5

c)Türkiye’nin ekonomik özellikleri   %13

 

3)Temel Yurttaşlık Bilgisi      (15)

 

a)Hukuk başlangıcı   %5

b)Anayasa   %5

c)İdare   %5

 

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular    (10)

 

Eğitim Bilimleri

1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26

2) Sınıf Yönetimi %6 

3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6

4) Program Geliştirme %6

5) Ölçme ve Değerlendirme %15

6) Öğrenme Psikolojisi %15

7) Gelişim Psikolojisi %13

8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13

Hukuk

1) Anayasa Hukuku    %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı    %15

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku)     %15

4) Medeni Hukuk   %15

5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)    %15

6) Ticaret Hukuku    %15

7) İcra ve İflas Hukuku   %15

İktisat

1) İktisadi Doktrinler Tarihi    %5

2) Mikro İktisat   %30

3) Makro İktisat    %25

4) Para-Banka-Kredi    %10

5) Uluslararası İktisat   %10

6) Kalkınma-Büyüme    %10

7) Türkiye Ekonomisi    %10

İşletme

1)Temel Kavramlar   %10

2)İşletme Yönetimi    %25

3)Üretim Yönetimi     %25

4) Pazarlama Yönetimi     %20

5) Finansal Yönetim      %20

Maliye

1)Maliye Teorisi     %10

2)Kamu Gelirleri     %15

3)Kamu Giderleri    %15

4) Kamu Borçları    %15

5)Bütçe     %15

6)Vergi Hukuku      %15

7)Maliye Politikası    %15

Muhasebe

1)Genel Muhasebe      %65

2)Mali Tablolar Analizi     %15

3)Ticari Aritmetik       %10

4)İhtisas Muhasebesi      %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku     %55

 

a)İş hukuku ve teorisi     %20

b) Sosyal güvenlik hukuku ve teorisi   %25

c) Sosyal politika      %10

 

2) Çalışma Ekonomisi      %30

3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi  %15

Ekonometri

1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler   %10

2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı      %10

3) İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler         %10

4) Öngörü          %5

5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon     %5

6) Otokorelasyon (İçsel Bağıntı)     %10

7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans)     %10

8) Çoklu Doğrusal Bağlantı   %5

9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları  %10

10) Eşanlı Denklem Sistemleri     %10

11) Zaman Serisi Modellemesi    %10

12) Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller    %5

İstatistik

1)Olasılık ve Stokastik Süreçler   %15

2)Matematiksel İstatistik    %15

3)Yöneylem Araştırması    %5

4)Çok Değişkenli Analizler     %10

5)Parametrik Olmayan Testler     %5

6)Uygulamalı İstatistik     %15

7) Zaman Serileri       %5

8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi     %10

9) Örnekleme      %10

10) Regresyon Analizi     %10

Kamu Yönetimi

1) Siyaset Bilimi     %15

2) Anayasa       %15

3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası    %20

4) Yönetim Hukuku    %20

5) Kentleşme ve Çevre Sorunları    %15

6) Sosyoloji       %5

7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar)      %10

Uluslararası İlişkiler

1) Uluslararası İlişkiler Teorisi    %25

2) Uluslararası Hukuk       %20

3) Siyasi Tarih      %15

4) Uluslararası Güncel Sorunlar      %15

5) Uluslararası Örgütler        %10

6) Türk Dış Politikası        %15

Etiketler: Kpss, lisans
YORUMTEMİZLE