OSMAN GAZİ HAN

KATEGORİ: TARİHTEN
Facebookta Paylaş

Şahsiyeti

Osman Gâzi’nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Halime Hatun’dur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu. 1281 yılında 23 yaşında iken aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. Kırk beş yıl hüküm sürdü. Bursa’nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yere defnedildi. Orhan Bey’den başka AlaaddinAliPazarluÇobanMelik ve Hamid isimli oğulları ile Fatma adında bir kızı vardı. Osman Bey orta boylu, geniş göğüslü, teni esmere yakın, iri gözlü, vücudunun belinden aşağı kısmı gövdesinden daha uzun idi. Heybetli, cesur, cömert, tatlı dilli idi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. Gerek hususi kazancından, gerekse ganimet gelirinden eline ne geçerse fakirlere dağıtırdı. Rivayet edildiğine göre ömrü boyunca beytülmal (devlet hazinesi)den bir nesne almamıştır. Kendi koyunlarından hasıl olan gelir ile geçinirdi.

Her ikindi vakti hanesinde kim var ise ve fakirlere ziyafet verirdi. Topraklarını kuzeyde Marmara sahiline Sakarya nehri ağzına, güneyde Kütahya yakınlarına taşımış bulunmaktaydı. Bu hudutlar içinde Söğüt, Eskişehir, Karacahisar, Harmankaya, Bilecik ve Yarhisar bulunmaktaydı.

Gâzi Osman Bey iyi idaresi, keskin görüşü, itidalli hareketi, yüksek kabiliyeti, rakiplerine kendini sevdirmesi, mücadelesinde planlı hareketi ve sabırlı, müsamahalı olması ile etrafındaki aşiretleri nüfuzu altına almayı bilmiştir. Selçuklulara ve İlhanlılara karşı saygısını bozmadığı gibi çevresindeki Türk beylikleri ile çatışmaktan da özenle kaçınmıştır. O hep cihat hareketi ile meşgul olmuştur. Oğulları da hep aynı yolu takip etmişler mecbur kalmadıkça Türk ve İslâm dünyasına dönmemişlerdir.

OSMAN BEY DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI (1281 -1326)

 1281 yılında kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey Ahi’lerin en saygın kişisi Şeyh Edebali’nin kızı Malhatun ile evlendi. Böylece Ahilerin desteğini yanına alan Osman Bey Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve inegöl’ü topraklarına kattı.

1288 başkent Bileciğe taşındı.

III. Alaaddin Keykubat’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi Türkiye Selçuklu Devletinde otorite boşluğu oluşturdu ve Osmanoğullarının da bağımsızlığının önünü açtı. Osman Bey kendi adına para bastırarak bağımsızlığını ilan etti (1299).

Koyunhisar Savaşı (1302)

Osman Bey’in Sakarya Havzasında genişleme siyasetini sürdürerek İzmit’e yaklaşması Bizans İmparatorluğunu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı beyliğine savaş açtılar. Koyunhisar (Bafeon) denilen bu savaşı Osman Bey kazandı.

Osmanlı kuvvetleriyle Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır.

* Kite kalesi alındı,

* Bursa, kuzeyi hariç üç taraftan Osmanlı topraklarıyla çevrildi.

* İzmit yolu Türklere açıldı

* 1313 Harmankaya, Lefke (Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Leblebici (Lüblüce) kaleleri alındı.

* 1321’de akınları yönlendiren Orhan Bey Mudanya’yı alarak Bursa’nın Bizans ile irtibatını kesti.

* 1326 Bursa Tekfuru şehri teslim etmek zorunda kaldı. Bu sırada vefat eden Osman Gazi vasiyeti üzerine Bursa’ya defnedildi.

Osman Bey dönemindeki fetih hareketleri gönüllü Türkmen birlikleriyle sağlandı. Bu dönemde henüz düzenli ordu yoktu.

Bu dönemde Aşiret örgütlenmesinden Beylik örgütlenmesine geçilmiştir. (Doğal örgütlenmeden – Siyasi örgütlenmeye)

İlk osmanlı parası Osman Bey zamanında basılmıştır.

 

 

Etiketler: Osmanlılar, Osmanlı Devleti, Osman Gazi, Osmanlı Padişahları
YORUMTEMİZLE